Slik skaper vi trygg handel. Les om våre smittverntiltak
Slik skaper vi trygg handel. Les om våre smittverntiltak
Les mer
Helse kors

Retur og destruksjon av gamle legemidler

Resirkulering og retur

Gamle legemidler skal ikke kastes i søpla eller i toalettet. Dette gjelder spesielt legemidler som inneholder hormoner eller som påvirker bakterievekst. Gjør det til en vane å levere legemidler som ikke skal brukes til apoteket, så ordner de med sikker og forsvarlig destruksjon. For oppdatert informasjon om retur av legemidler se apotekenes hjemmesider.
 
Under finner du apotekene her på Farmandstredet.