Slik skaper vi trygg handel. Les om våre smittverntiltak
Slik skaper vi trygg handel. Les om våre smittverntiltak
Les mer

Vi tar grønne valg for miljøet

miljoo

Vi tar grønne valg for miljøet

Farmandstredet har fokus på både små og større tiltak for en grønnere hverdag!

Farmandstredet har i flere år arbeidet systematisk og strategisk for å redusere senterets miljøpåvirkning. Ved å fokusere på en bærekraftig utvikling og ledelse, har senteret iverksatt en rekke tiltak for å nå målene som er satt. Hele organisasjonen, sammen med leietakere og samarbeidspartnere, er involvert i arbeidet.

Visste du at...?

  • Farmandstredet ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2009?
  • Oppvarmingen av senteret gjøres med fjernvarme, basert på nesten 100 % fornybar energi?
  • Vi kildesorterer avfall i 12 ulike fraksjoner?
  • 100 % av senterets strøm er garantert fra fornybare energikilder?

Sammen om en grønnere hverdag 

I 2009 ble senteret Miljøfyrtårn-sertifisert. Og i 2014 gikk senteret over til miljøledelsessystemet ISO-14001 – et verktøy for å styre miljøarbeidet og kontinuerlig forbedre tiltakene.

Gjennom arbeidet som er gjort, har senteret blant annet oppnådd gode resultater innenfor redusering av energiforbruket på senteret. De siste fire årene er energiforbruket redusert med hele 20 %. Senteret har blant annet skiftet fra oppvarming med gass til oppvarming med fjernvarme som er basert på nesten 100 % fornybar energi. Disse tiltakene bidrar til å redusere senterets C02-avtrykk og lokale utslipp. I tillegg har 100 % av senterets strøm opprinnelsesgarantier fra fornybare energikilder.

Kildesortering i alle ledd

Senteret kildesorterer alt avfall i 12 ulike fraksjoner. Disse fraksjonene går tilbake til renovatøren, som benytter det videre som råvare i produksjon av nye varer eller som energigjenvinning. Cirka 75 % av alt avfall er sortert ut i andre fraksjoner enn restavfall. Senteret jobber kontinuerlig med å lære opp, motivere og følge opp alle leietakerne – og leietakerne gjør en veldig god jobb med å kaste avfall på riktig måte.

Ved kjøp av varer og tjenester til senteret blir samarbeidspartnere som også tar sitt miljøarbeid på alvor foretrukket, og miljø blir satt opp som ett av flere kriterier ved evaluering av nye leverandører. For enkelte tjenester, som for eksempel renhold, er det et krav om at leverandøren skal ha en miljøsertifisering på plass og benytte miljøvennlige produkter.

Farmandstredet har stor tro på at miljøbevisste grønne valg i hverdagen kan utgjøre en forskjell!