Slik skaper vi trygg handel. Les om våre smittverntiltak
Slik skaper vi trygg handel. Les om våre smittverntiltak
Les mer
Safeguard_1920x580_april2021

Smittevern på Farmandstredet

Kjære kunder 

Vår høyeste prioritet har alltid vært tryggheten og sikkerheten på vårt kjøpesenter. Vi har innført flere ulike tiltak for å sikre at våre kunder og ansatte er trygge hos oss.
Vi følger alle nasjonale, regionale og lokale anbefalinger og påbud om smittevern fra Folkehelseinstituttet og regjeringen.

I tillegg til dette har vi utviklet, og oppdaterer kontinuerlig, en grundig kjøpesenterpolicy med rutiner som sikrer en høy grad av smittevern, sikkerhet og trygghet.
Følgende tiltak har allerede blitt innført på vårt kjøpesenter:

  • Synlig informasjon i hele senteret (håndvask/hvordan man forebygger smitte)
  • Synlig informasjon på toaletter samt digital skilting (håndhygiene mm)
  • Talemelding angående smittevern hver time
  • Økt frekvens av rengjøringsrutiner med fokus på desinfeksjon av overflater (dørhåndtak, trappegelender, skrivebord, toaletter, kraner osv.)
  • Hånddesinfeksjon er tilgjengelig på flere steder på vårt kjøpesenter
  • Skilt og merkemateriell som påminner alle om å holde avstand
  • Fjernet lekeapparater og massasjestoler
  • Butikkene har egne antibac stasjoner og eget informasjonsmateriell, inkludert plakat med informasjon om maks antall personer i butikk
  • Kontroll på antall besøkende i realtid slik at vi ikke overstiger maksimalt antall.

Som et ekstra sikkerhetstiltak har vi blitt sertifisert med Safeguard-sertifikat av Bureau Veritas som viser at vi har implementert og følger strenge retningslinjer for helse, sikkerhet og hygiene på vårt kjøpesenter. Dette sikrer vi i samarbeid med Bureau Veritas, en uavhengig kontrollør, som har gjennomgått og inspisert at vi følger retningslinjer som stemmer overens med anbefalinger og råd fra Folkehelseinstituttet.

I tillegg har vi et teknisk system som beregner antall besøkende på vårt kjøpesenter i nåtid, slik at vi kan sikre at vi aldri overstiger de begrensninger som er anbefalt om sosial distansering.
Hvis du planlegger å besøke oss, foreslår vi at du gjør det på tider da det er mindre antall besøkende i vårt kjøpesenter. Generelt har vi et lavere besøkstall mellom kl. 10-12 og kl. 18-20.

Som nevnt over har vi et stort fokus på trygghet og sikkerhet slik at vårt kjøpesenter skal være et trygt sted å treffes på og handle i. Vi vil berømme både kunder og ansatte for å ta godt vare på hverandre i denne utfordrende tiden, og takker for omtanken og hensynet dere viser.